Bảng theo dõi tình hình

Bảng theo dõi tình hình

Last Updated ( 2023.1.30. 0:00 )

Bệnh nhân

 • Tổng cộng

  1,795,223

 • xác nhận mới

  561

 • Điều trị dứt
  điểm

  1,793,344

 • Tử vong

  1,840

 • Đang nằm
  viện

  39

※Move scroll bar from left to right.

경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
Changwon Jinju Tongyeong Sacheon Kimhae Milryang Geojae Yangsan Uiryeong
604227 193985 59844 62136 302992 49658 133681 202392 10562
경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
Haman Chang
Nyeong
Goseong Namhae Hadong Sanjeong HamYang Geochang Hapcheon
27966 26285 21762 16183 17232 13979 16609 30466 16651
TOP