Bảng theo dõi tình hình

Bảng theo dõi tình hình

Last Updated ( 2022.5.21. 0:00 )

Bệnh nhân

 • Tổng cộng

  1,064,524

 • xác nhận mới

  1,515

 • Điều trị dứt
  điểm

  1,063,197

 • Tử vong

  1,201

 • Đang nằm
  viện

  126

※Move scroll bar from left to right.

경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
Changwon Jinju Tongyeong Sacheon Kimhae Milryang Geojae Yangsan Uiryeong
362873 116461 38705 34954 179031 28635 82634 118175 5943
경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
Haman Chang
Nyeong
Goseong Namhae Hadong Sanjeong HamYang Geochang Hapcheon
17092 15158 12878 9200 9660 8026 9875 18659 9662
TOP