Bảng theo dõi tình hình

Bảng theo dõi tình hình

Last Updated ( 2022.9.27. 0:00 )

Bệnh nhân

 • Tổng cộng

  1,480,292

 • xác nhận mới

  2,214

 • Điều trị dứt
  điểm

  1,478,778

 • Tử vong

  1,468

 • Đang nằm
  viện

  46

※Move scroll bar from left to right.

경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
Changwon Jinju Tongyeong Sacheon Kimhae Milryang Geojae Yangsan Uiryeong
500011 161089 50590 50783 247864 40475 112033 163830 8761
경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
Haman Chang
Nyeong
Goseong Namhae Hadong Sanjeong HamYang Geochang Hapcheon
23438 21459 17739 13237 14002 11432 13840 25782 13756
TOP