Bảng theo dõi tình hình

Bảng theo dõi tình hình

Last Updated ( 2023.08.31.0:00 )

Bệnh nhân

 • Tổng cộng

  2,068,278

 • xác nhận mới

  1,942

 • Điều trị dứt
  điểm

  2,066,174

 • Tử vong

  2,085

 • Đang nằm
  viện

  19

※Move scroll bar from left to right.

경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
Changwon Jinju Tongyeong Sacheon Kimhae Milryang Geojae Yangsan Uiryeong
694874 222598 69401 71924 348817 57782 152163 230893 12403
경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
Haman Chang
Nyeong
Goseong Namhae Hadong Sanjeong HamYang Geochang Hapcheon
32111 30546 25526 18636 19753 15976 18705 34080 19031
TOP