Bảng theo dõi tình hình

Bảng theo dõi tình hình

Last Updated ( 2023.06.09.0:00 )

Bệnh nhân

 • Tổng cộng

  1,890,390

 • xác nhận mới

  1,386

 • Điều trị dứt
  điểm

  1,888,398

 • Tử vong

  1,982

 • Đang nằm
  viện

  10

※Move scroll bar from left to right.

경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
Changwon Jinju Tongyeong Sacheon Kimhae Milryang Geojae Yangsan Uiryeong
634009 204678 62799 65525 317194 52538 140214 211214 11209
경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
Haman Chang
Nyeong
Goseong Namhae Hadong Sanjeong HamYang Geochang Hapcheon
29478 27835 23077 16860 17945 14717 17321 31722 17239
TOP